Skip to main content

Nyilatkozat és igazolás

személyes adatok védelméről

2018.

Képző Szervezet neve:                     FM ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Képzés megnevezés:                                    OKJ

Nyilvántartási száma:                      E-000029/2013 /

Képzési kód:

Alulírott nyilatkozom, hogy az FM ASzK számára hozzájárulok a személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, TAJ kártya, adókártya, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolásához.

Az iskola Adatkezelési szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy a felnőttképzési dokumentációban feltüntetett személyes adataimat a képző a jogszabályban meghatározott irattározási idő végéig tartja nyilván.

 

Sor-szám Név Aláírás
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    

A jelentkezés a nyilatkozat és a Felnőttképzési szerződés aláírásával válik érvényessé.

Adatvédelmi nyilatkozat: az intézmény nyilatkozik, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem szolgálja ki. A jelentkező átadja az intézménynek az adatait kezelésre, azzal a kitöltéssel, hogy az intézmény az adatokat statisztikai és tanfolyam-szervezési célra használhatja.

Mátrafüred, 2018. ……………………….

 

…………………………………………….

az intézmény képviselőjének aláírása